Stichting Librije

De in 1984 opgerichte Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen heeft als doel het bewaren, beheren en toegankelijk maken van de boven- en beneden-librije (gebouw, inventaris en collectie) in samenwerking met andere instellingen verbonden aan de Walburgiskerk en daarbuiten.

Tot deze taken behoren ook beveiliging, opleiding gidsen, openstelling, speciale projecten en het faciliteren van onderzoek. Het regulier onderhoud wordt bekostigd uit de vergoeding die de stichting hiertoe ontvangt van de Stichting Oude Gelderse Kerken. Maar voor alle andere zaken is de stichting afhankelijk van donaties.  Voor (diverse) mogelijkheden om bij te dragen klik op Doneren. De stichting heeft de ANBI status.

Onderhoud

De boeken worden jaarlijks geteld en (in hun totaliteit) nagekeken door een deskundige waarna, indien nodig tot restauratie wordt besloten. Dit laatste in nauw overleg met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Van alle restauraties wordt een nauwkeurig verslag opgesteld.