Doneren

Voor alle  zaken die niet tot het regulier onderhoud behoren is de Stichting afhankelijk van donaties. Zoals (al dan niet) wetenschappelijke publicaties, het digitaliseren van unica, het organiseren van conferenties, externe communicatie, gemeenschappelijke projecten met verwante instellingen, etc. De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen is een erkende ANBI  (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN/Fiscaalnr. 8069 10 458).

U kunt het behoud van de Librije op verschillende manieren steunen:

– Donateurschap van de Stichting Librije Zutphen

– Eénmalige schenking

– Legaat

– Schenking met een bepaald doel via de Slindewater-Berner Stichting.

Voor meer informatie kunt  u contact opnemen met de heer H. Bauer

(per mail) henk.bauer@planet.nl
(per telefoon) 06 53401271 / 0575 513087
(per post) Deventerweg 167,7203 AG Zutphen