Publicaties

Na de wetenschappelijke beschrijving van de boeken in de Catalogus Librije Zutphen is besloten een vervolgreeks op te zetten die een breder publiek kennis zal laten maken met de schatten van de Librije. Deze uiteindelijk vierdelige vervolgreeks verschijnt bij Philip Elchers verschijnt. Op basis van vier thema’s wordt het boekenbezit en het ontstaan ervan behandeld in aantrekkelijk uitgevoerde boekuitgaven, die royaal voorzien zijn van illustraties.

Lotte Hellinga, Vroege drukken, Groningen, Elchers, 2010
  • Dit boek is het eerste deel van de vervolgreeks over de Librije. In Vroege drukken Librije Zutphen neemt Lotte Hellinga de lezer mee de Librije in voor een rondleiding door de wereld van de vroege drukkunst en hoe die weerspiegeld wordt in de Librije. U kunt het boek hier bestellen.
A. Leerintveld, J.Bedaux, Historische stadsbibliotheken in Nederland, Zutphen,  Walburgpers, Zutphen, 2016
  • Deze publicatie over historische stadsbibliotheken in Nederland vormde het sluitstuk van de viering in 2014 van het 450-jarig bestaan van de Librije Zutphen. De bijdragen van het toen gehouden jubileumcongres worden in dit boek gepresenteerd. Bovendien zijn er artikelen aan toegevoegd over bibliotheken die tijdens het congres niet behandeld konden worden. Deze bundel geeft in zestien hoofdstukken voor het eerst een overzicht van de historische stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen). Het boek is uitgegeven door de Walburgpers in Zutphen en verscheen als deel XVIII in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel. Het is tegenwoordig verkrijgbaar via Amsterdam University Press.
De Librije, een unieke bibliotheek
  • Een kleine handzame gids waarin de hoofdpunten van de Librije verteld worden (Uitverkocht)