Een protestantse bibliotheek

 

SchansZutphenIn 1591 komt de stad definitief in handen van de Staatse troepen van Prins Maurits. Het protestantisme wordt de leidende kerkelijke richting. Kloosters en kerken worden onteigend en hun bezittingen komen onder beheer van het wereldlijk bestuur. Het beheer van de Librije van de Sint Walburgiskerk valt nu onder het stadsbestuur van Zutphen. Boeken, die oorspronkelijk toebehoren aan katholieke kloosters, krijgen een plaats in de Librije.

 

In 1608 komt het stadsbestuur tot de conclusie dat er nogal wat boeken uit de Librije verdwenen zijn. Controle op het boekenbestand blijkt moeilijk, omdat er te veel sleutels van de deur van de Librije in omloop zijn. Men besluit dat het slot veranderd moet worden en dat niemand, behalve de beheerder, meer een sleutel krijgt. De bibliotheek wordt dus gesloten.

Maar blijkbaar ziet men echter al spoedig in, dat een gesloten bibliotheek van weinig nut is. In ieder geval wordt er in 1622 een vaste beheerder aangesteld. Behalve de beheerder krijgen nu oak de predikant en de kerkmeesters een sleutel. En daarmee heeft de Librije in wezen haar oude functie als kerkkbibliotheek terug. Ditmaal als een protestante kerkbibliotheek, met boeken van de hervormers Luther, Calvijn en Zwingli. Kerkmeester Berner moet zich in zijn grafhebben omgedraaid.Een protestantse bibliotheek

In 1591 komt de stad definitief in handen van de Staatse troepen van Prins Maurits. Het protestantisme wordt de leidende kerkelijke richting. Kloosters en kerken worden onteigend en hun bezittingen komen onder beheer van het wereldlijk bestuur. Het beheer van de Librije van de Sint Walburgiskerk valt nu onder het stadsbestuur van Zutphen. Boeken, die oorspronkelijk toebehoren aan katholieke kloosters, krijgen een plaats in de Librije.

In 1608 komt het stadsbestuur tot de conclusie dat er nogal wat boeken uit de Librije verdwenen zijn. Controle op het boekenbestand blijkt moeilijk, omdat er te veel sleutels van de deur van de Librije in omloop zijn. Men besluit dat het slot veranderd moet worden en dat niemand, behalve de beheerder, meer een sleutel krijgt. De bibliotheek wordt dus gesloten.

Maar blijkbaar ziet men echter al spoedig in, dat een gesloten bibliotheek van weinig nut is. In ieder geval wordt er in 1622 een vaste beheerder aangesteld. Behalve de beheerder krijgen nu oak de predikant en de kerkmeesters een sleutel. En daarmee heeft de Librije in wezen haar oude functie als kerkkbibliotheek terug. Ditmaal als een protestante kerkbibliotheek, met boeken van de hervormers Luther, Calvijn en Zwingli. Kerkmeester Berner moet zich in zijn grafhebben omgedraaid.