De Liberie 1492

 

bovenlibrijeIn de loop der eeuwen wordt er aan de Sint Walburgiskerk heel wat verspijkerd en verbouwd. Bij een van de meer ingrijpende verbouwingen bouwt men in 1492 een nieuw kapittelhuis aan de kerk. Via een smalle wenteltrap kan men vanuit de kerk op de bovenverdieping van dit kapittelhuis komen: een kamer van vijf bij zes meter. In deze kamer wordt de boekerij van de kerk ondergebracht. Het is voor het eerst, dat we van een aparte ruimte voor de boeken horen. Blijkbaar groeit de collectie boeken van de kerk dusdanig, dat een aparte kamer onmisbaar is geworden.

De boekerij van de kerk wordt in de documenten uit die tijd steevast de "Liberie" genoemd. Over de inrichting van deze "Liberie" is niet veel bekend. Uit archiefstukken van 1567 blijkt, dat er kasten stonden. In de kamer is nu nog een nis te zien waar ooit zo'n kast gestaan moet hebben. 

Wie gaat kijken, vindt er nog steeds de oude geel en groen geglazuurde tegels op de vloer. En er staat een lange hoge eeuwenoude leestafel met onder het tafelblad een brede plank voor het wegleggen van boeken.

Omdat de Liberie alleen via de kerk te bereiken valt, ligt het voor de hand dat de boekerij in eerste instantie voor de kapittelheren bedoeld is. Hoewel, uit het feit dat burgemeester Kreynck rond 1500 zijn boeken aan de kerk vermaakt, mag misschien afgeleid worden dat leden van de magistraat ook dan al toegang hebben tot de boekerij. Probleem is wel dat de boeken in de Liberie vrijwel allemaal in het Latijn geschreven zijn en dus alleen te gebruiken door mensen die de taal machtig zijn, zoals kerkfunctionarissen of anderszins geschoolden. Er zijn maar een paar boeken in de volkstaal te vinden.