De Librije, de unieke kettingbibliotheek in de Walburgiskerk te Zutphen

 

Librije bestaat meer dan 450 jaar! 

De Librije is een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw. Zij werd opgericht door twee kerkmeesters, Conrad Slindewater en Herman Berner. Uit archiefstukken blijkt dat een belangrijke doelstelling van De Librije was: de mensen voor het "ware" geloof te behouden door hen "goede" boeken te laten lezen.librije-006

 Zij werd gebouwd van 1561 tot 1564, naar het model van de boekenzalen van twee Zutphense middeleeuwse kloosters.

Als openbare leeszaal heeft De Librije dertig jaar gefunctioneerd. In der zeventiende en achttiende eeuw was het een particuliere bibliotheek voor predikanten en raadsleden. In de negentiende eeuw raakte De Librije in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende eeuw werd De Librije herontdekt als een monument van wetenschap en geschiedenis. Sinds 1984 wordt zij beheerd door een beheerstichting: De Stichting Librije Walburgiskerk Zutphen. 

De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische monumenten in Nederland. En daarbuiten, want er is nog maar één andere vergelijkbare bibliotheek namelijk in Italië (Cesena). 

 

De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen geleden.

Historische stadsbibliotheken

 

Studies over openbare stadsbibliotheken

 

Historische stadsbibliotheken in Nederland vormt het sluitstuk van de viering in 2014 van het 450-jarig bestaan van onze beroemde kettingbibliotheek. De bijdragen van het toen gehouden jubileumcongres worden in dit boek gepresenteerd. boek-hist-stadsbibl-2Bovendien zijn er artikelen aan toegevoegd over bibliotheken die tijdens het congres niet behandeld konden worden. Deze bundel geeft in zestien hoofdstukken voor het eerst een overzicht van de historische stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen).
Historische stadsbibliotheken in Nederland onder redactie van Ad Leerintveld en Jan Bedaux is een unieke uitgave van de Walburgpers in Zutphen en verschijnt als deel XVIII in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel.
https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/stadsbibliotheken/